dữ liệu đào tạo học máy

what is data annotation

Gán Nhãn Dữ Liệu Là Gì? Các Loại, Vai Trò, Thách Thức & Giải Pháp

Ngày nay, các doanh nghiệp và tổ chức ngày càng phụ thuộc vào học máy và trí tuệ nhân tạo để thu thập thông tin và đưa ra quyết định thông minh. Tuy nhiên, để các hệ thống này hoạt động hiệu quả, đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu chất lượng cao được gán

Gán Nhãn Dữ Liệu Là Gì? Các Loại, Vai Trò, Thách Thức & Giải Pháp Read More »