kotwel_weconnect_international

Doanh Nghiệp Nổi Bật do Phụ Nữ Làm Chủ tại Việt Nam

Tổng quan Nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thế giới hiện nay vẫn chủ yếu do nam giới chiếm lĩnh, chỉ với một số ít ngoại lệ. Trong một xã hội mà sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động còn thấp, thật vinh dự khi thấy một công ty do […]

Doanh Nghiệp Nổi Bật do Phụ Nữ Làm Chủ tại Việt Nam Read More »